ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Người bạn đồng hành giúp bạn chiến thắng
Chơi sổ xố theo cách của bạn để trúng lớn, Kiên trì để thành công
Chúng tôi cam kết mang cho bạn những cầu đẹp và số chuẩn chắc ăn hôm nay

Hôm nay : Cầu Siêu Đẹp, Ăn Chắc, Thắng lớn.

– Để nhận được số các bạn cần nạp vào ô bên dưới đây.

– Cầu được chốt bởi các chuyên gia hàng đầu về xổ số cam kết chuẩn nhất

– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ trúng rất cao.

– Các bạn sẽ nhận được số từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

Nạp thẻ và nhận số

Đề đầu đuôi: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
03-10
03-10Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 5151
02-10Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3258
01-10Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 850
30-09Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng Đề295
29-09Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt251
28-09Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 981
27-09Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt288
26-09Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt257
25-09Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề250
24-09Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng Đề95
23-09Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2283
22-09Đầu: 7 - Đuôi: 5Trượt278
21-09Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng Đề57
20-09Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 380
19-09Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt70
18-09Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt98
17-09Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6296
16-09Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 499
15-09Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt257
14-09Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt71
13-09Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt89
12-09Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt189
11-09Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6172
10-09Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt298
09-09Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt186
08-09Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 789
07-09Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6293
06-09Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 664
05-09Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt63
04-09Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1176
03-09Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt257
02-09Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt181
01-09Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt259
31-08Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng Đề91
30-08Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 183
29-08Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7198
28-08Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5185
27-08Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt290
26-08Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt267
25-08Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 4295
24-08Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 359
23-08Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4187
22-08Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7260
21-08Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 2277
20-08Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt167
19-08Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0270
18-08Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng Đề61
17-08Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6175
16-08Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1269
15-08Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt59
14-08Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3259
13-08Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 872
12-08Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4176
11-08Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 975
10-08Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt55
09-08Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt188
08-08Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 650
07-08Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2298
06-08Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 278
05-08Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 167
04-08Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng Đề95
03-08Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8282
02-08Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3261
01-08Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt261
31-07Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt72
30-07Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng Đề51
29-07Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5175
28-07Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 571
27-07Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt55
26-07Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt181
25-07Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt282
24-07Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt173
23-07Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6264
22-07Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 385
21-07Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt61
20-07Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8269
19-07Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9270
18-07Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 054
17-07Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng Đề169
16-07Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt51
15-07Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt258
14-07Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 862
13-07Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt169
12-07Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1198
11-07Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng Đề156
10-07Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2154
09-07Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng Đề81
08-07Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5253
07-07Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 787
06-07Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt191
05-07Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt280
04-07Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt274
03-07Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt196
02-07Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2260
01-07Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt72
30-06Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 5296
29-06Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt81
28-06Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5191
27-06Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng Đề294
26-06Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng Đề89
25-06Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4166
24-06Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0269
23-06Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt150
22-06Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt180
21-06Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4251
20-06Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 3198
19-06Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề195
18-06Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1254
17-06Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt52
16-06Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 3176
15-06Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0161
14-06Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 482
13-06Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 663
12-06Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt151
11-06Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt67
10-06Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt92
09-06Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8172
08-06Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt57
07-06Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng Đề57
06-06Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9265
05-06Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8186
04-06Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 866
03-06Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7257
02-06Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3183
01-06Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 2150
31-05Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt95
30-05Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 559
29-05Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 775
28-05Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 988
27-05Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 3252
26-05Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt77
25-05Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 976
24-05Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt94
23-05Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng Đề93
22-05Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt150
21-05Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề63
20-05Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 280
19-05Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt91
18-05Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 278
17-05Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4185
16-05Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 377
15-05Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5261
14-05Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 5178
13-05Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 990
12-05Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0193
10-05Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 471
09-05Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt57
08-05Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 178
07-05Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 669
06-05Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0293
05-05Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 483
04-05Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 166
03-05Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng Đề52
02-05Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5296
01-05Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng Đề264
30-04Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1165
29-04Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3199
28-04Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6175
27-04Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề265
26-04Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7164
25-04Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 887
24-04Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 056
23-04Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9271

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *